#freakzofkumbra

323 posts

ಅಲ್ ಹಂದುಲಿಲ್ಲಾಹ್...... *ಅಲ್ಲಾಹು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಳಿತು ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಆತನನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವನು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಸ್ವಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ.**ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ‌ ಝಿದ್ನಾ ಇಲ್ಮನ್ ನಾಫಿಅ.ವ ಅಮಲನ್ ಮುತಕಬ್ಬಲ.ವ ಉಮ್ರನ್ ತಾಅತಿಕ ತವೀಲನ್ ಯಾರಬ್ಬಲ್ ಆಲಮೀನ್* 🌹🌹🌹🌹🌹🌹 ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಲಿಂ ಇರುವುದು ಆ ಮನೆಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಹಿಮ್ಮಾತ್ ನಿಂದ ಹಿಮಮಿ ಬಿರುದು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು. ಹೌದು...... ನಾಳೆ ಹಿಮಮಿ ಬಿರುದು ಪಡೆಯುವ ನನ್ನ ತಮ್ಮ *ನೌಫಲ್ ಹಿಮಮಿ ಕುಂಬ್ರ* ಇವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು....... 🌹💐🌹🌺🌹🌷 ಅವರ ದೀನೀ ಜ್ಞಾನವು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಫಲಪ್ರದವಾಗಲಿ.ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ.ಹಾರೈಸುವ.. 🌹🌹🌹🌹🌹🌹 #freakzofkumbra
Happy birth day. @muktharnfc #happybirthday #celebrity #captain #nfckumbra #batsman #cricket #lover #bestperson #freakzofkumbra 😍😍😍😍😍HapPy BiRThDay mukthar NfC
Team #nfckumbra @muktharnfc Captain #freakzofkumbra Rapeek nfc 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😵
Haaa. Smoking. Waa joly #freakzofkumbra
😉😉😉😉😉😉😉 #freakzofkumbra
Arum dongi akandava rcb ne 😀😂 #freakzofkumbra #rcb
Model @thashreef_aapu #freakzofkumbra #kumbrakkar Follow and support
load more posts