#venice2018

8,085 posts

I really liked this scene, because Natalie lent herself to a gesture that not all her colleagues would have made, This shows that despite being a Diva known throughout the world, it has a great practical sense, as well as solidarity with colleagues #natalieportman #Venice2018
Đời người khó tránh khỏi những chuyện không suôn sẻ, không như ý. Con người khi còn sống thì ắt phải gặp những khó khăn, ngăn trở, đó là điều không thể tránh. Đừng than trách bản thân vì sao lại xui xẻo như vậy, lúc nào cũng gặp chuyện không như ý hay thất bại, thật ra mỗi người đều sẽ gặp trắc trở, chỉ là có lớn có nhỏ mà thôi. Thay vì than trời trách đất, chi bằng vui vẻ mà đón nhận nó. Nhìn nhận vấn đề phải dùng con mắt biện chứng, nếu có thể chấn chỉnh lại tâm trạng thì nghịch cảnh cũng có thể trở nên thuận lợi. #venice2018
If you have a chance to visit Doge’s palace, pls do not miss the adventure pass through the prison under the palace. Venice at the beginning of mar 2018 even had snow, the low temperature made the prison trip colder, darker and more scared. #dogepalace #prison #dogepalaceprison #dogepalacevenice #venice #venezia #italy #italy 🇮🇹 #veneto #cittadivenezia #venice2018 #veniceitaly
Doge’s Palace in Venice was under renovation when I visited, but the rest of this building was incredible with amazing architecture and arts. #dogepalace #venice #venezia #dogespalace #dogepalacevenice #veneto #italy #italy 🇮🇹 #veniceitaly #venice2018 #venice 🇮🇹
Kluge is back! Nach über 20 Jahren kehrt Alexander Kluge auf die Kinoleinwand zurück. Tatkräftige Unterstützung bekommt er dabei von Khavn. Was? Wo? Wie? Wann? Das erfahrt ihr in Kürze hier. 😉 #happylamento #alexanderkluge #khavn #venice2018 #rapideyemovies #kairosfilm #imkino #20juni @khavndelacruz
load more posts