status._lovers

💟Tik Tok Lovers 43k

🔥मशहूर होने का शोक किसे है साहब, अपने ही ठीक से पहचान ले काफी है।🤘 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💌DM For Promotions & Collab's 💵Only Paid 💵

😍😍मस्तच 😍😍😘😘 . .. .... ........ .... .. . . Follow fast @status._lovers फोलो करायला विसरू नका.. . Please like, comment & share.. . ( #ट ीप- ही पोस्ट फक्त मनोरंजनासाठी आहे...... बघा,, हसा,,, आणि विसरून जा*) . #Jhakaaskatta #marathipost #marathijokes #marathimemes #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulga #mimarathi #ghantayar #amhimarathi #marathifun #marathiquotes #marathigirl #gavthi_jokes #rovalmarathi #marathi_memes_and_trolls #marathi_ig #marathistatus #hebaghbhava #gavthi_kida #maharashtra_ig #marathi #awaraswathala #scdmarathi
Smjl ka ???😒😒😒😒😜😜 . . . . Follow fast @status._lovers फोलो करायला विसरू नका.. . Please like, comment & share.. . ( #ट ीप- ही पोस्ट फक्त मनोरंजनासाठी आहे...... बघा,, हसा,,, आणि विसरून जा*) . #Jhakaaskatta #marathipost #marathijokes #marathimemes #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulga #mimarathi #ghantayar #amhimarathi #marathifun #marathiquotes #marathigirl #gavthi_jokes #rovalmarathi #marathi_memes_and_trolls #marathi_ig #marathistatus #hebaghbhava #gavthi_kida #maharashtra_ig #marathi #awaraswathala #scdmarathi
मला नाकारुन तिने एक वाईट कर्म केलं ,आणि ह्या जगात आपल्या कर्माच फळ आपल्याला नक्की मिळतं ........"ती मला भाव देत नव्हती " हे तिच कर्म होत , तिच्या कर्माच फळ इतकं वाईट असेल असं मला पण वाटलं नव्हतं 😂..... खरंच नियती खूप क्रूर असते ........असो तिने मला नाकारल हे माझ्यासाठी चांगलच* आहे हे मला माहित होतं ....आणि नियतीला ती पोरगी माझ्यासाठी योग्य नाहिये हे माहिती होतं .......आज खूप दीवसांनी तीला बघीतलं ,तिच्या Boyfriend सोबत . मुलगा चांगला आहे ....देव त्या दोघांना सुखी ठेवो ,हिच माझी प्रार्थना ..! 😂😅....... """तीला मी आवडलो नाही, ठिक आहे! पण मग माझ्यापेक्षा थोडा परफेक्ट मुलगा शोधायचा ना ,,कशाला उगाच स्वतःची वाट लावून घ्यायची??😂😂😅😅""" मान्य आहे मला कि, मी पण परफेक्ट नाहिये,पण तीच्यासाठी मी योग्य होतो ......असो ती माझ्यासाठी योग्य नव्हती हे दाखवण्यासाठीच नियतीने हा सगळा खेळ रचला 😅😅।।।।। #म ुलांसाठी --- कोणत्या मुलीने तुम्हाला नाकारल तर अजीबात वाईट वाटून घेऊ नका ,तुम्ही तिच्यासाठी योग्य आहात पण ती तुमच्यासाठी योग्य नाहीये हा विचार करून तीला विसरून जायचं आणि दुसरी शोधायची .....मुलींची संख्या १० वर्षामागे कमी होती आत्ता नाही..😎😎👍👍 ...... ...... #Jhakaaskatta #marathipost #marathijokes #marathimemes #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulga #mimarathi #ghantayar #amhimarathi #marathifun #marathiquotes #marathigirl #gavthi_jokes #rovalmarathi #marathi_memes_and_trolls #marathi_ig #marathistatus #hebaghbhava #gavthi_kida #maharashtra_ig #marathi #awaraswathala #scdmarathi
आई शप्पथ ।।।।।।😍😍💟💟😘😘 .. .... ......... .... .. Jaam aavdli 😜😜😍😍 . . . Follow fast @status._lovers फोलो करायला विसरू नका.. . Please like, comment & share.. . ( #ट ीप- ही पोस्ट फक्त मनोरंजनासाठी आहे...... बघा,, हसा,,, आणि विसरून जा*) . #Jhakaaskatta #marathipost #marathijokes #marathimemes #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulga #mimarathi #ghantayar #amhimarathi #marathifun #marathiquotes #marathigirl #gavthi_jokes #rovalmarathi #marathi_memes_and_trolls #marathi_ig #marathistatus #hebaghbhava #gavthi_kida #maharashtra_ig #marathi #awaraswathala #scdmarathi
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 . .. .... .. . . Follow fast @status._lovers फोलो करायला विसरू नका.. . Please like, comment & share.. . ( #ट ीप- ही पोस्ट फक्त मनोरंजनासाठी आहे...... बघा,, हसा,,, आणि विसरून जा*) . #Jhakaaskatta #marathipost #marathijokes #marathimemes #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulga #mimarathi #ghantayar #amhimarathi #marathifun #marathiquotes #marathigirl #gavthi_jokes #rovalmarathi #marathi_memes_and_trolls #marathi_ig #marathistatus #hebaghbhava #gavthi_kida #maharashtra_ig #marathi #awaraswathala #scdmarathi
Morning 😍😍😍💟💟💟🔥🔥 . .. .... ........ .... .. . . Follow fast @status._lovers फोलो करायला विसरू नका.. . Please like, comment & share.. . ( #ट ीप- ही पोस्ट फक्त मनोरंजनासाठी आहे...... बघा,, हसा,,, आणि विसरून जा*) . #Jhakaaskatta #marathipost #marathijokes #marathimemes #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulga #mimarathi #ghantayar #amhimarathi #marathifun #marathiquotes #marathigirl #gavthi_jokes #rovalmarathi #marathi_memes_and_trolls #marathi_ig #marathistatus #hebaghbhava #gavthi_kida #maharashtra_ig #marathi #awaraswathala #scdmarathi
😎😎😎😍😍😍😎😎😎😎 . . . . Follow fast @status._lovers फोलो करायला विसरू नका.. . Please like, comment & share.. . ( #ट ीप- ही पोस्ट फक्त मनोरंजनासाठी आहे...... बघा,, हसा,,, आणि विसरून जा*) . #Jhakaaskatta #marathipost #marathijokes #marathimemes #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulga #mimarathi #ghantayar #amhimarathi #marathifun #marathiquotes #marathigirl #gavthi_jokes #rovalmarathi #marathi_memes_and_trolls #marathi_ig #marathistatus #hebaghbhava #gavthi_kida #maharashtra_ig #marathi #awaraswathala #scdmarathi
माऊली... 🚩🚩🚩🚩🙏🙏🙏🙏 . .. ..... . ...... ...... .... .. . . Follow fast @status._lovers फोलो करायला विसरू नका.. . Please like, comment & share.. . #Jhakaaskatta #marathipost #marathijokes #marathimemes #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulga #mimarathi #ghantayar #amhimarathi #marathifun #marathiquotes #marathigirl #gavthi_jokes #rovalmarathi #marathi_memes_and_trolls #marathi_ig #marathistatus #hebaghbhava #gavthi_kida #maharashtra_ig #marathi #awaraswathala #scdmarathi
Post credit - @lovers.motivation . ... ...... .......... ...... ... . . Follow fast @status._lovers फोलो करायला विसरू नका.. . Please like, comment & share.. . ( #ट ीप- ही पोस्ट फक्त मनोरंजनासाठी आहे...... बघा,, हसा,,, आणि विसरून जा*) . #Jhakaaskatta #marathipost #marathijokes #marathimemes #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulga #mimarathi #ghantayar #amhimarathi #marathifun #marathiquotes #marathigirl #gavthi_jokes #rovalmarathi #marathi_memes_and_trolls #marathi_ig #marathistatus #hebaghbhava #gavthi_kida #maharashtra_ig #marathi #awaraswathala #scdmarathi
Tag your friends🤣🤣🤣🤣🤣🤣 . . . .. Follow fast @status._lovers फोलो करायला विसरू नका.. . Please like, comment & share.. . ( #ट ीप- ही पोस्ट फक्त मनोरंजनासाठी आहे...... बघा,, हसा,,, आणि विसरून जा*) . #Jhakaaskatta #marathipost #marathijokes #marathimemes #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulga #mimarathi #ghantayar #amhimarathi #marathifun #marathiquotes #marathigirl #gavthi_jokes #rovalmarathi #marathi_memes_and_trolls #marathi_ig #marathistatus #hebaghbhava #gavthi_kida #maharashtra_ig #marathi #awaraswathala #scdmarathi
खूपच Cute आहे राव ही,,,।😍😘🔥 .. .... ......... .... .. . Follow fast @status._lovers फोलो करायला विसरू नका.. . Please like, comment & share.. . ( #ट ीप- ही पोस्ट फक्त मनोरंजनासाठी आहे...... बघा,, हसा,,, आणि विसरून जा*) . #Jhakaaskatta #marathipost #marathijokes #marathimemes #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulga #mimarathi #ghantayar #amhimarathi #marathifun #marathiquotes #marathigirl #gavthi_jokes #rovalmarathi #marathi_memes_and_trolls #marathi_ig #marathistatus #hebaghbhava #gavthi_kida #maharashtra_ig #marathi #awaraswathala #scdmarathi
कोणाला काही लागलं नाही ना...!? , अश्या ठुमक्यांनी मुलं* घायाळ होतात ना, म्हणून विचारले... 😜😜😛😛😍😍 ।। ।।। ।।।।।। ।।।।।।।।।।।।। ।।।।।। ।।। ।। . Follow fast @status._lovers फोलो करायला विसरू नका.. . Please like, comment & share.. . ( #ट ीप- ही पोस्ट फक्त मनोरंजनासाठी आहे...... बघा,, हसा,,, आणि विसरून जा*) . #Jhakaaskatta #marathipost #marathijokes #marathimemes #jaymaharashtra #maharashtra #marathimulga #mimarathi #ghantayar #amhimarathi #marathifun #marathiquotes #marathigirl #gavthi_jokes #rovalmarathi #marathi_memes_and_trolls #marathi_ig #marathistatus #hebaghbhava #gavthi_kida #maharashtra_ig #marathi #awaraswathala #scdmarathi
load more posts